Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

Yayıncılık serüvenimiz, üniversitemize akademik alanda katkı sunmak üzere üniversite bünyesinde 2012’den beri yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınlarıyla başlamaktadır. Bu isim altında yedi yıl faaliyet gösterdikten sonra 2020 yılında üniversite yayıncılığında sürdürülebilir olmak ve markalaşmak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları “NEÜ Yayınları” adıyla yeni bir markaya dönüştürüldü.

Bu bağlamda üniversitemiz bünyesinde “NEÜ Yayınevi” kurularak içerisinde “Basım Merkezi” ve “Dizgi&Tasarım” birimlerini de barındıran ve çıktıları artık “NEÜ Yayınları” adı altında faaliyet gösteren bir yapıya bürünmüştür. Bu dönüşümle birlikte üniversitemizin bilimsel dergicilik faaliyetlerinin yanında bilimsel yayıncılık faaliyetlerinin de eşgüdüm içerisinde yürütülmesi, uluslararasılaşması ve markalaşması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yayıncı ve derleyicilerle işbirliği ve ortaklığı kapsamında bir dizi anlaşmalar yapmıştır. Bu doğrultuda başta Web of Science olmak üzere, Elsevier, Springer Nature, Wiley gibi yayıncıların yanında EBSCO, Proquest vb. derleyicilerle çalışmaya başlamıştır. Uluslararası yayınevi olan “NEÜ Yayınları” markasını global ölçekte “NEU PRESS” markası haline dönüştürmeye yönelik gerekli adımlar atılmıştır. Gelinen noktada Türkiye’de ilk defa EBSCO ile bir anlaşma yaparak, envanterimizde yer alan yayınların elektronik olarak Dünya genelinde en çok tercih edilen e-kitapların yer aldığı EBSCO Collection Manager’da (ECM) taranması sağlanmıştır. Bu Türkiye’deki bilimsel yayıncılık için ciddi bir başarı örneğidir. Bunun yanında “NEÜ Yayınları” bünyesinde yer alan kitaplar Web of Science’ın bir parçası olan Book Citation Index’te (BKCI) ve bilimsel toplantılara ait çıktıların yer aldığı bildiri kitapları da Conference Proceedings Citation Index (CPCI) taranmaktadır. Yayınlarımız dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat tarafından da taranmaktadır, indekslenmektedir. Nitekim bu indekslemeler ve taranmalar kitapların dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından aranabilir olmasını, araştırmacılara çalışmalarını geniş bir kitleye sunmalarını ve yeni gelişen araştırma eğilimlerini ve potansiyel işbirliklerini belirlemelerini sağlamaktadır.

Daha fazla görüntüle
Taranan Kitap Sayısı:
1784
image